نام واحد : گلدشت سبلان نیر سهامی خاص

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 3506896
 • شماره مجوز : 14142/31
 • تاریخ مجوز : 17/09/1384
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 12,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%