نام واحد : مهدی محمدحسینی میقانی

نام محصول : کاپوت و گلگیرودرب عقب وش

 • سریال مجوز : 1759484
 • شماره مجوز : 71
 • تاریخ مجوز : 06/06/1369
 • کد محصول : 34201212
 • شرح محصول : گلگیرخودرو
 • ظرفیت : 2,450 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%