نام واحد : پارس خودرو

نام محصول : خودروسواری

 • سریال مجوز : 1759567
 • شماره مجوز : 60622
 • تاریخ مجوز : 26/12/1388
 • کد محصول : 34101110
 • شرح محصول : انواع خودرو
 • ظرفیت : 278,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسائل نقلیه موتوری(3410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%