نام واحد : ماهان یدک آسیا داود چشم فسا

نام محصول : واشربندی کامل موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1759914
 • شماره مجوز : 27822
 • تاریخ مجوز : 02/05/1374
 • کد محصول : 28991122
 • شرح محصول : انواع واشر فلزی
 • ظرفیت : 67,500 دست
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%