نام واحد : ماهان یدک آسیا داود چشم فسا

نام محصول : واشربندی کامل موتورسیکلت

  • سریال مجوز : 1759914
  • شماره مجوز : 27822
  • تاریخ مجوز : 02/05/1374
  • کد محصول : 28991122
  • شرح محصول : انواع واشر فلزی
  • ظرفیت : 67,500 دست
  • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
  • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
  • نوع مجوز : گواهی صنعتی
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%