نام واحد : غلامعلی آقائی

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3506951
 • شماره مجوز : 3108/31
 • تاریخ مجوز : 13/02/1385
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 4,050 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%