نام واحد : آلیاژکاران

نام محصول : انواع لنت کلاج

 • سریال مجوز : 1760168
 • شماره مجوز : 73020
 • تاریخ مجوز : 07/09/1379
 • کد محصول : 34301251
 • شرح محصول : لنت صفحه کلاچ
 • ظرفیت : 23 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%