نام واحد : گل یاس آذر با مسئولیت محدود

نام محصول : نان صنعتی -نان اروپائی

 • سریال مجوز : 3506999
 • شماره مجوز : 1544/31
 • تاریخ مجوز : 01/05/1382
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%