نام واحد : یادگارآرمندمرادلو

نام محصول : پرسکاری قطعات خودروتقویت را

 • سریال مجوز : 1760225
 • شماره مجوز : 73653
 • تاریخ مجوز : 19/09/1379
 • کد محصول : 34201216
 • شرح محصول : قطعات پرسی بدنه خودرو
 • ظرفیت : 104 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%