نام واحد : تولیدی وصنعتی تکسازفدک

نام محصول : فیلترروغن گازوئیل وهیدرولیک 00

 • سریال مجوز : 1760435
 • شماره مجوز : 56432
 • تاریخ مجوز : 07/04/1385
 • کد محصول : 34301656
 • شرح محصول : فیلترروغن
 • ظرفیت : 2,244,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%