نام واحد : تولیدی وصنعتی تکسازفدک

نام محصول : فیلترهای هوای خودروسنگین 00

 • سریال مجوز : 1760435
 • شماره مجوز : 56432
 • تاریخ مجوز : 07/04/1385
 • کد محصول : 34301657
 • شرح محصول : فیلترهوا خودرو
 • ظرفیت : 1,200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%