نام واحد : فضل الله منصوری افشار

نام محصول : تراشکاری قطعات کمک فنرموتورس

 • سریال مجوز : 1760473
 • شماره مجوز : 77438
 • تاریخ مجوز : 25/11/1379
 • کد محصول : 34301612
 • شرح محصول : اجزاء موتورموتورسیکلت
 • ظرفیت : 18,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%