نام واحد : ثمین یاران صنعت

نام محصول : میل کمک فنرانواع اتومبیل

 • سریال مجوز : 1760695
 • شماره مجوز : 57022
 • تاریخ مجوز : 24/02/1387
 • کد محصول : 34301216
 • شرح محصول : شفتهای جعبه دنده کامل
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%