نام واحد : تراشکاری و قطعه سازی سهیل کرج صحبت الله فروهری

نام محصول : براکت دسته موتورپراید

 • سریال مجوز : 1760802
 • شماره مجوز : 21658
 • تاریخ مجوز : 12/02/1380
 • کد محصول : 34301669
 • شرح محصول : دسته موتور
 • ظرفیت : 48 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%