نام واحد : کشت و صنعت و دامپروری مغان کارخانه قند مغان

نام محصول : تفاله خشک چغندرقند

 • سریال مجوز : 3507263
 • شماره مجوز : 404/31
 • تاریخ مجوز : 14/02/1381
 • کد محصول : 15331152
 • شرح محصول : تفاله خشک چغندرقند
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%