نام واحد : گروه بهمن

نام محصول : آمبولانس

 • سریال مجوز : 1760898
 • شماره مجوز : 64996
 • تاریخ مجوز : 05/07/1391
 • کد محصول : 34201115
 • شرح محصول : اتاق امبولانس
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%