نام واحد : آبهای معدنی پاک آب سبلان

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 3507279
 • شماره مجوز : 125/21869
 • تاریخ مجوز : 25/12/1390
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 157,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%