نام واحد : سیف الله تاجیک - دایکاست تاجیک

نام محصول : سیبک بغل شاسی و درب باک

 • سریال مجوز : 1760991
 • شماره مجوز : 2642
 • تاریخ مجوز : 04/08/1373
 • کد محصول : 34301331
 • شرح محصول : سیبک
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%