نام واحد : پیشروان سبزصنعت علی اکبرسروی

نام محصول : قطعات فلزی پرسی خودرو

 • سریال مجوز : 1761021
 • شماره مجوز : 30278
 • تاریخ مجوز : 04/04/1386
 • کد محصول : 34201216
 • شرح محصول : قطعات پرسی بدنه خودرو
 • ظرفیت : 1,450 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%