نام واحد : گروه صنعتی برنز

نام محصول : ایزولاسیون خودرو - درب خودرو

 • سریال مجوز : 1761085
 • شماره مجوز : 52527
 • تاریخ مجوز : 24/02/1381
 • کد محصول : 23201421
 • شرح محصول : نوارایزولاسیون
 • ظرفیت : 433,850 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%