نام واحد : فرآوران خودرو کیا

نام محصول : قطعات الکتریکی ومکانیکی خودروشاملسوئیچ دنده عقب - ترموکوپل

 • سریال مجوز : 1761286
 • شماره مجوز : 60244
 • تاریخ مجوز : 20/03/1387
 • کد محصول : 34301710
 • شرح محصول : متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • ظرفیت : 875,165 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%