نام واحد : بازرگانی آفاق برین

نام محصول : تراشکاری قطعات خودروچهارشا

 • سریال مجوز : 1761291
 • شماره مجوز : 66041
 • تاریخ مجوز : 29/10/1383
 • کد محصول : 34301226
 • شرح محصول : چهارشاخ گاردان
 • ظرفیت : 12 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%