نام واحد : پویا خودرو شرق

نام محصول : مجموعه درخت سیم و دسته راهنما و جلوآمپر خودرو

 • سریال مجوز : 1761322
 • شماره مجوز : 47230
 • تاریخ مجوز : 23/08/1388
 • کد محصول : 34301710
 • شرح محصول : متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • ظرفیت : 1,500,000 دست
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%