نام واحد : مریم خلیل زاده نقنه

نام محصول : زین موتور سیکلت بدون عملیات ریخته گری و آبکاری

 • سریال مجوز : 1762198
 • شماره مجوز : 42700
 • تاریخ مجوز : 25/12/1390
 • کد محصول : 34201210
 • شرح محصول : انواع اجزاء بدنه وسایل نقلیه موتوری
 • ظرفیت : 171,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%