نام واحد : غلامرضااحمدی وفا

نام محصول : کانکس ثابت وسیار

 • سریال مجوز : 1762959
 • شماره مجوز : 52035
 • تاریخ مجوز : 14/02/1381
 • کد محصول : 28111154
 • شرح محصول : کانکس فلزی
 • ظرفیت : 48 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%