نام واحد : فراورده های لبنی تارا سبلان

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 3507324
 • شماره مجوز : 125/1437
 • تاریخ مجوز : 31/01/1387
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 3,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%