نام واحد : لنت ترمزایران

نام محصول : لنت ترمز

 • سریال مجوز : 1762972
 • شماره مجوز : 350816
 • تاریخ مجوز : 21/09/1362
 • کد محصول : 34301417
 • شرح محصول : انواع لنت ترمز
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%