نام واحد : علی کاکاوند

نام محصول : چادر تریلر

 • سریال مجوز : 1763330
 • شماره مجوز : 54880
 • تاریخ مجوز : 04/04/1381
 • کد محصول : 34201330
 • شرح محصول : قطعات تریلرونیم تریلر
 • ظرفیت : 468 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%