نام واحد : علی کاکاوند

نام محصول : جک بادی

 • سریال مجوز : 1763330
 • شماره مجوز : 54880
 • تاریخ مجوز : 04/04/1381
 • کد محصول : 29151150
 • شرح محصول : انواع جک
 • ظرفیت : 1,870 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%