نام واحد : جعفر زارع

نام محصول : اطاق مینی بوس

 • سریال مجوز : 1763550
 • شماره مجوز : 56980
 • تاریخ مجوز : 09/05/1381
 • کد محصول : 34201113
 • شرح محصول : اتاق مینی بوس
 • ظرفیت : 6 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%