نام واحد : تولیدی بهرورزان صنعت آسیا

نام محصول : لنت های کفشکی ودیسکی

 • سریال مجوز : 1763977
 • شماره مجوز : 25502
 • تاریخ مجوز : 14/04/1382
 • کد محصول : 34301416
 • شرح محصول : لنت ترمزوصفحه کلاچ
 • ظرفیت : 365 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%