نام واحد : زامیاد - شرکت

نام محصول : انواع خودرو وانت

 • سریال مجوز : 1716835
 • شماره مجوز : 52960
 • تاریخ مجوز : 21/10/1388
 • کد محصول : 34101135
 • شرح محصول : خودرووانت بار
 • ظرفیت : 68,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسائل نقلیه موتوری(3410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%