نام واحد : سیدعلی موسوی

نام محصول : توپی چرخ ایویکو

 • سریال مجوز : 1758103
 • شماره مجوز : 62146
 • تاریخ مجوز : 07/08/1381
 • کد محصول : 34301513
 • شرح محصول : توپی های چرخ
 • ظرفیت : 28 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%