نام واحد : الومینیوم فراساز کیا

نام محصول : سرسیلندرخودروپراید

 • سریال مجوز : 1766276
 • شماره مجوز : 28556
 • تاریخ مجوز : 11/03/1388
 • کد محصول : 34301616
 • شرح محصول : سرسیلندر
 • ظرفیت : 50,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%