نام واحد : تامین قطعات ایران خودرو

نام محصول : موتورپمپ آب

 • سریال مجوز : 1766549
 • شماره مجوز : 24959
 • تاریخ مجوز : 07/04/1382
 • کد محصول : 29121124
 • شرح محصول : پمپ اب فشارقوی
 • ظرفیت : 1,800 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%