نام واحد : سازه وسوله ماموت غلامرضا صفاری

نام محصول : انواع قالپاق خودروسبک وسنگین

 • سریال مجوز : 1765298
 • شماره مجوز : 34477
 • تاریخ مجوز : 21/08/1384
 • کد محصول : 34301512
 • شرح محصول : قالپاق چرخ
 • ظرفیت : 68 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%