نام واحد : یونس صراف اسماعیلی

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل-ک 2...
 • تلفن شرکت : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل-ک 2 جاده مغان
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : یونس صراف اسماعیلی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جو پوست کنده

 • سریال مجوز : 3507497
 • شماره مجوز : 2314.31
 • تاریخ مجوز : 22/07/1381
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%