نام واحد : ورشان سبلان

نام محصول : انواع چاشنی غذاوسالاد

 • سریال مجوز : 3507524
 • شماره مجوز : 125/1165
 • تاریخ مجوز : 29/01/1389
 • کد محصول : 15492440
 • شرح محصول : انواع چاشنی غذاوسالاد
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%