نام واحد : ناصر شیخها

نام محصول : دستگاه پمپ واکیوم روتاری روغنی

 • سریال مجوز : 1735507
 • شماره مجوز : 53483
 • تاریخ مجوز : 16/03/1383
 • کد محصول : 29121146
 • شرح محصول : پمپ واکیوم
 • ظرفیت : 600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%