نام واحد : تولیدی کارن

نام محصول : تجهیزات ماشین اتش نشانی

 • سریال مجوز : 1769333
 • شماره مجوز : 103974
 • تاریخ مجوز : 01/02/1359
 • کد محصول : 28121183
 • شرح محصول : قطعات فلزی کپسول اتش نشانی
 • ظرفیت : 48 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%