نام واحد : بهفر صنعت تابان

نام محصول : پرسکاری قطعات بدنه خودرو

 • سریال مجوز : 1769633
 • شماره مجوز : 64050
 • تاریخ مجوز : 26/07/1391
 • کد محصول : 34201210
 • شرح محصول : انواع اجزاء بدنه وسایل نقلیه موتوری
 • ظرفیت : 936 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%