نام واحد : محورسازان گروه گوشا

نام محصول : اکسلهای جلووعقب خودرو

 • سریال مجوز : 1770661
 • شماره مجوز : 52446
 • تاریخ مجوز : 19/02/1385
 • کد محصول : 34301332
 • شرح محصول : اکسلهای جلووعقب
 • ظرفیت : 420,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%