نام واحد : تعاونی گلشن نبات مغان

نام محصول : شکر پنیر

 • سریال مجوز : 3507671
 • شماره مجوز : 8963/31
 • تاریخ مجوز : 17/04/1385
 • کد محصول : 15431343
 • شرح محصول : شکر پنیر
 • ظرفیت : 525 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%