نام واحد : تعاونی تولیدوبسته بندی میگووماهی 3035آذرصدف

نام محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 1129836
 • شماره مجوز : 17856
 • تاریخ مجوز : 24/04/1387
 • کد محصول : 15121420
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%