نام واحد : صنایع تولیدی والاقطعه

نام محصول : کاسه چرخ

 • سریال مجوز : 1717655
 • شماره مجوز : 27529
 • تاریخ مجوز : 16/11/1389
 • کد محصول : 35911364
 • شرح محصول : کلاهک وکاسه نمد چرخ موتورسیکلت
 • ظرفیت : 150,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%