نام واحد : الماس درخشان سبز

نام محصول : قالپاق چرخ خودرو

 • سریال مجوز : 1772873
 • شماره مجوز : 84339
 • تاریخ مجوز : 22/08/1387
 • کد محصول : 34301512
 • شرح محصول : قالپاق چرخ
 • ظرفیت : 490,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%