نام واحد : مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

نام محصول : رام پژو405

 • سریال مجوز : 1773208
 • شماره مجوز : 30069
 • تاریخ مجوز : 12/06/1384
 • کد محصول : 34301221
 • شرح محصول : رام زیرجعبه دنده
 • ظرفیت : 4,750 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%