نام واحد : پارس نسیم صنعت

نام محصول : فیلترهوا

 • سریال مجوز : 1773631
 • شماره مجوز : 44647
 • تاریخ مجوز : 27/07/1388
 • کد محصول : 34301657
 • شرح محصول : فیلترهوا خودرو
 • ظرفیت : 250,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%