نام واحد : تولیدی مهرخواه

نام محصول : قطعات پلاستیکی خانگی

 • سریال مجوز : 1700039
 • شماره مجوز : 58929
 • تاریخ مجوز : 06/03/1387
 • کد محصول : 25201260
 • شرح محصول : لوازم واشیاء پلاستیکی خانگی واشپزخانه
 • ظرفیت : 50,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%