نام واحد : مهرکام پارس

نام محصول : مواد پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 1756066
 • شماره مجوز : 32269
 • تاریخ مجوز : 18/07/1384
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 5,700 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%