نام واحد : در کالا ایرانیان

نام محصول : فلنج و رینگ

 • سریال مجوز : 1774363
 • شماره مجوز : 87809
 • تاریخ مجوز : 13/09/1387
 • کد محصول : 34301515
 • شرح محصول : رینگ چرخ خودرو
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%