نام واحد : آریا دیزل موتور

نام محصول : مونتاژ کامیونهای سنگین ونیمه سنگین

 • سریال مجوز : 1775114
 • شماره مجوز : 60724
 • تاریخ مجوز : 18/01/1389
 • کد محصول : 34101310
 • شرح محصول : انواع کامیون
 • ظرفیت : 625 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسائل نقلیه موتوری(3410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%