نام واحد : موتورسازه یکتا

نام محصول : طوقه جلووعقب موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1734880
 • شماره مجوز : 36737
 • تاریخ مجوز : 01/11/1380
 • کد محصول : 35911365
 • شرح محصول : طوقه چرخ موتورسیکلت
 • ظرفیت : 350,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%