نام واحد : امین گهراردبیل - سهامی خاص

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل-شهرک...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل-شهرک صنعتی شماره 1 - خیابان یازدهم - قطعه 16
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر عشایری
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 1

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 3507847
 • شماره مجوز : 858/31
 • تاریخ مجوز : 10/03/1382
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%