نام واحد : یوسف نصیری بجندی

نام محصول : فیلترهوا خودرو

 • سریال مجوز : 1777468
 • شماره مجوز : 57033
 • تاریخ مجوز : 22/10/1386
 • کد محصول : 34301657
 • شرح محصول : فیلترهوا خودرو
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%