نام واحد : صنایع غذائی کیمیا عسل سهامی خاص

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل حافظ...
 • تلفن شرکت : **********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل -شهرک صنعتی 1 - خیابان 13-کیمیا عسل
 • تلفن واحد : ***********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهروز آزادی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 1

نام محصول : مرباجات میوه

 • سریال مجوز : 3508050
 • شماره مجوز : 125/5155
 • تاریخ مجوز : 04/04/1390
 • کد محصول : 15131311
 • شرح محصول : انواع مربای میوه
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%