نام واحد : سید عیسی سید گرمرودی

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل- خ...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل- شهرک صنعتی 2 - خیابان صنعت سرو 7 قطعه 286
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید عیسی گرمرودی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 3508276
 • شماره مجوز : 125/21178
 • تاریخ مجوز : 12/10/1386
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%